Dundee Precious Metals Inc. je međunarodna rudarska kompanija koja se angažuje na poslovima kupovine, razvoja, eksploatacije i prerade dragocenih metala. Osnovana 2004. godine, DPM kompanija se dokazala u primeni odgovornih rudarskih praksi. Osim uspešnih rudnika u Krumovgradu i Čelopeču u Bugarskoj, Dundee Precious Metals poseduje i topionicu u Namibiji, a vrši i geološka istraživanja u Bugarskoj, Kanadi, Ekvadoru i Srbiji. Jedan od ključnih postulata kompanije jeste poslovanje u skladu sa lokalnim propisima, istovremeno poštujući iste vrednosti, etičke i poslovne principe, svuda gde poslujemo. Cilj DPM-a je da napreduje i raste zajedno sa lokalnom zajednicom i podržava njihov dugoročni održivi razvoj.

DPM Avala d.o.o. je ćerka međunarodne rudarske kompanije Dundee Precious Metals Inc. sa sedištem u Kanadi. DPM Avala d.o.o. je kompanija za istraživanje minerala fokusirana na istraživanje i razvoj projekata zlata i bakra u Srbiji. Ova rudarska kompanija je posvećena uspešnom razvoju projekata na osnovu najviših standarda u rudarstvu i očuvanju lokalnih zajednica, životne sredine i dugotrajnih benefita za Srbiju.